PROJECTEN

Werken met verschillende tijdslagen, ruimtelijke schaalniveaus, erfgoedwaarden en belangen is de kern van Johanna’s werk. De eindproducten verschillen: van cultuurhistorische onderzoek en ruimtelijke analyses tot gericht advies over de omgang met het erfgoed en de bestaande kwaliteiten bij ruimtelijke ontwikkelingen. Hieronder een overzicht van de meest recente projecten:

SAMENWERKINGEN

Onderzoeken doet Johanna niet alleen, ze werkt graag samen met andere (erfgoed)experts en is bij projecten gewend altijd nauw samen te werken met klankbordgroepen, bewoners en andere stakeholders.

VAN BESLOTEN ICONEN TOT VERBINDENDE VOLKSPALEIZEN

In de prijsvraag Sublieme Schoonheid | Sublieme duurzaamheid hebben 9 iconische stadskerken zich verenigd tot casus voor toekomstbestendige verduurzamingsoplossingen van deze iconische monumenten.

Team: Braaksma & Roos Architectenbureau, Inside Outside, Antea Group en Johanna van Doorn Cultuurhistorie.

Het inzetten van erfgoedwaarden
geeft meerwaarde.