April – Juli 2021. Cultuurhistorische inventarisatie en waardering kerkpaden Goeree Overflakkee in opdracht van Gemeente Goeree Overflakkee. In samenwerking met Isabel van Lent.

Kerkpaden Goeree Overflakkee.

Kerkpaden zijn fascinerende landschappelijke fenomenen. In deze inventarisatie en waardering zijn de nog overgebleven kerkpaden van Goeree-Overflakkee in kaart gebracht. Daarbij is ingegaan op hun cultuurhistorische waarde en de verschillende mogelijkheden op een rij gezet waarmee de kerkpaden gekoesterd en beschermd kunnen worden. Het onderzoek is een samenwerking met Isabel van Lent. Johanna was bij dit onderzoek verantwoordelijk voor de waardering en het advies voor de toekomst van deze bijzondere historische infrastructuur.

1 Verschillende voorbeelden van kerkpaden op Goeree Overflakkee. / 2 Enkele van de adviezen: a) Kerkpaden als onderdeel van het wandelnetwerk opnemen. b) Opnieuw verbinden van de (verdwenen) structuur van de kerkpaden. c) Nieuwe lading voor de kerkpaden mogelijk maken.

Historische kennis wordt vertaald naar ruimtelijke thema’s.