September 2020 – Maart 2021. Cultuurhistorisch onderzoek in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf en het Atelier Rijksbouwmeester. In samenwerking met Evelien van Es, Eva Osinga en Joke Reichardt.

Marineterrein Amsterdam.

Bij dit project staat het Marineterrein centraal, een gebied dat lange tijd een ‘geheim’ was voor velen tot in 2015 de poort letterlijk open ging. Deze geheimzinnige en eigenzinnige enclave in de stad zal in de toekomst getransformeerd worden tot een gebied met een gevarieerd programma van wonen, werken en leren. Het cultuurhistorisch onderzoek met waardering dient als inspiratie, input en kader voor de toekomstige planvorming. Het resultaat is een omvangrijk onderzoek naar het gehele terrein en de verschillende gebouwen. Hierbij was ik verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de ontwikkel- en bouwgeschiedenis van het gehele complex en de stedenbouwkundige en landschappelijke waardering ervan.

1 ’s Lands Zeemagazijn en het scheepswerfterrein gezien vanuit het noordwesten, ca. 1710 [Stadsarchief Amsterdam]. / 2 Episodes 1 t/m 5. / 3 Het bassin met op de achtergrond het voormalige Officiersgebouw en Verbindingsschool van de Koninklijke Marine.

Historische kennis wordt vertaald naar ruimtelijke thema’s.