Mei – Juli 2021. Cultuurhistorische verkenning en waardering Zaandam Centrum West in opdracht van de Gemeente Zaanstad. In samenwerking met Cathelijne van Andel.

Zaandam Centrum West.

Deze cultuurhistorische verkenning brengt de cultuurhistorische waarden van Zaandam Centrum West in beeld. De opdracht was tweedelig: het inventariseren en waarderen van de individuele panden in het hele gebied en het completeren van de cultuurhistorische verkenning dat eerder door de gemeente Zaanstad was opgesteld. Het onderzoek biedt inspiratie en handvatten aan de voorkant van het proces van ontwikkelingen en dient als onderlegger voor bestemmingsplannen. Op basis van deze waardestelling wordt tevens integraal bepaald welke panden behouden worden bij toekomstige transformaties. Aanleiding zijn de (woningbouw)plannen in ontwikkeling onder MAAK. Centrum en het uitgangspunt van de gemeente om cultuurhistorische waarden inzichtelijk te maken en ze als vertrekpunt te nemen voor nieuwe ontwikkelingen.

1 Deelgebieden en hoofdstructuur in Zaandam Centrum West. / 2 Karakteristieken van enkele paden: a) Zicht op de Parkstraat richting de Westzijde, met op de achtergrond de Bullekerk, 1904 (GAZ 91.00160). b) Parkstaat situatie heden. c) Zicht op Stuurmanspad richting het westen, omstreeks 1900 (GAZ 41.03211). d) Stuurmanspad situatie heden.

Het inzetten van erfgoedwaarden
geeft meerwaarde.