OVER JOHANNA

Johanna van Doorn (1980) is opgeleid als architect en is haar hele carrière werkzaam op het gebied van cultuurhistorie. Haar drijfveer is het doorontwikkelen van bestaande ruimtelijke kwaliteiten vanuit historisch besef en de overtuiging dat het inzetten van erfgoedwaarden meerwaarde geeft en tot een beter vestigingsklimaat leidt.

Geschiedenis geeft inhoud en verbinding.

De liefde voor het vak begon tijdens haar studie Bouwkunde aan de TU Delft. Daar leerde ze het belang van erfgoed kennen en de kansen en meerwaarde die het biedt aan toekomstige ontwikkelingen. Afgelopen 14 jaar werkte ze bij SteenhuisMeurs aan talloze erfgoed-gerelateerde projecten en mede-ontwikkelde ze nieuwe instrumenten zoals het beeldkwaliteitsplan op basis van cultuurhistorie, het transformatiekader voor erfgoed en gebiedspaspoorten.

Sinds juli 2020 opereert ze vanuit haar eigen bureau. Door haar jarenlange ervaring op het gebied van cultuurhistorie, gebiedsontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit is ze in staat complexe opgaven – door de schaal of de belangen – te doorgronden. Het onderzoeken van plekken, waarin verschillende historische lagen, schaalniveaus en kwaliteiten bij elkaar komen, vindt ze uiterst van belang voor het integraal en in samenhang (her)ontwikkelen en transformeren van gebieden en gebouwen.

Onderzoeken doet ze niet alleen, ze werkt graag samen met andere (erfgoed)experts en is bij projecten gewend altijd nauw samen te werken met klankbordgroepen, bewoners en andere stakeholders.

Naast haar werk als adviseur en onderzoeker is ze lid van de Commissie Welstand en Monumenten in Rotterdam en de kwaliteitsteams voor Feyenoord City en het Rotterdamse Havenbedrijf. Ook is ze praktijkdocent aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft en gastdocent bij de Academie van Bouwkunst in Amsterdam.

Iedere tijdslaag vertelt een verhaal en geeft identiteit en karakter aan onze leefomgeving.