Januari 2021 – Maart 2021. Cultuurhistorische verkenning in opdracht van Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam. In samenwerking met Lara Voerman.

Weena – Hofplein Rotterdam.

Dit onderzoek omvat het gebied rondom het Hofplein en het Weenaboulevard in Rotterdam. De verkenning van dit gebied biedt inzicht in de gelaagdheid in tijd: tijdslagen die soms aan elkaar schuren en soms heel vanzelfsprekend in elkaar overgaan. Middels een biografie, een ruimtelijke analyse zijn de lange lijnen, leidende ruimtelijke thema’s en de samenhang inzichtelijk gemaakt. Het onderzoek sluit af met aanbevelingen voor de toekomt vanuit cultuurhistorisch perspectief. Aanleiding zijn de vele ruimtelijke ontwikkelingen in dit deel van de Rotterdamse binnenstad en de wens van de gemeente om aansluiting te vinden bij de geschiedenis en de bestaande kwaliteiten.

1 Ontworpen ensemble oostzijde Weena. / 2 Hofplein en omgeving, 1953 [Stadsarchief Rotterdam]. / 3 Eigen beeldmateriaal.

Het inzetten van erfgoedwaarden
geeft meerwaarde.