Werken met verschillende tijdslagen, ruimtelijke schaalniveaus, erfgoedwaarden en belangen is de kern van Johanna’s werk. De eindproducten verschillen: van cultuurhistorische onderzoek en ruimtelijke analyses tot gericht advies over de omgang met het erfgoed en de bestaande kwaliteiten bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Draden spannen tussen verleden, heden en toekomst.

Als architect-onderzoeker is Johanna gespecialiseerd in de vertaalslag tussen cultuurhistorie, analyse en ontwerp. Ze adviseert en ondersteunt overheden, ontwerpers en ontwikkelaars met gefundeerd en zorgvuldig advies over behoud, ontwikkeling en transformatie van gebouwen en gebieden. Het doel bij elke opgave: Meerwaarde en ruimtelijke kwaliteit creëren door de eigenheid van een plek uit te lichten, te respecteren en daarop te anticiperen.

Met cultuurhistorisch onderzoek, transformatiekaders, ruimtelijke visies of beeld kwaliteitsplannen geeft Johanna cultuurhistorische en ruimtelijke sturing bij verschillende ruimtelijke opgaves. Historische kennis wordt vertaald naar ruimtelijke thema’s. Cultuurhistorische waarden en structurerende principes worden vastgelegd ter inspiratie voor ontwerp of als kader voor plantoetsing.

Historische kennis wordt vertaald naar ruimtelijke thema’s.

PROJECTEN

Werken met verschillende tijdslagen, ruimtelijke schaalniveaus, erfgoedwaarden en belangen is de kern van Johanna’s werk. De eindproducten verschillen: van cultuurhistorische onderzoek en ruimtelijke analyses tot gericht advies over de omgang met het erfgoed en de bestaande kwaliteiten bij ruimtelijke ontwikkelingen. Hieronder een overzicht van de meest recente projecten:

Geschiedenis geeft inhoud en verbinding.

OVER JOHANNA

Johanna van Doorn (1980) is opgeleid als architect en is haar hele carrière werkzaam op het gebied van cultuurhistorie. Haar drijfveer is het doorontwikkelen van bestaande ruimtelijke kwaliteiten vanuit historisch besef en de overtuiging dat het inzetten van erfgoedwaarden meerwaarde geeft en tot een beter vestigingsklimaat leidt.

Het inzetten van erfgoedwaarden
geeft meerwaarde.