Johanna van Doorn

Op dit moment wordt er gewerkt aan de nieuwe website!

Als architect-onderzoeker is Johanna gespecialiseerd in de vertaalslag tussen cultuurhistorie, analyse en ontwerp. Ze adviseert en ondersteunt overheden, ontwerpers en ontwikkelaars met gefundeerd en zorgvuldig advies over behoud, ontwikkeling en transformatie van gebouwen en gebieden. Het doel bij elke opgave: meerwaarde en ruimtelijke kwaliteit creëren door de eigenheid van een plek uit te lichten, te respecteren en daarop te anticiperen.

 

Met cultuurhistorisch onderzoek, transformatiekaders, ruimtelijke visies of beeld kwaliteitsplannen geeft Johanna cultuurhistorische en ruimtelijke sturing bij verschillende ruimtelijke opgaves. Historische kennis wordt vertaald naar ruimtelijke thema's. Cultuurhistorische waarden en structurerende principes worden vastgelegd ter inspiratie voor ontwerp of als kader voor plantoetsing.