In uitvoering. Cultuurhistorische waardenkaart in opdracht van Gemeente Lisse. In samenwerking met Lara Voerman en Cathelijne van Andel.

Cultuurhistorische waardenkaart Lisse.

In dit project worden de belangrijkste cultuurhistorische waarden van de gemeente Lisse gebundeld en in kaart gebracht. Hierbij gaat het om een gebiedsgerichte waardering van het cultuurlandschap waarin objecten, structuren en gebieden in samenhang worden bekeken en gewaardeerd. Ook wordt er samengewerkt met de gemeente en de lokale en regionale erfgoedverenigingen om in gezamenlijkheid de inhoud van de kaart te bepalen. Het eindresultaat zal een GIS-kaart zijn die aansluit op de andere cultuurhistorische waardenkaarten binnen de Duin- en Bollenstreek. De kaart kan dienst doen als onderlegger of input voor de ruimtelijke plannen binnen de gemeente.

1 Gebieden cultuurhistorie waardenkaart Lisse. Door Balthasar Florisz. van Berckenrode getekende kaart van het grondgebied van Lisse, 1615 [Hoogheemraadschap van Rijnland]. / 2 De Lisserpoelpolder met de onderscheidende landschapselementen van de droogmakerij. / 3 Het Vierkant en de protestantse kerk in Lisse.

Geschiedenis geeft inhoud en verbinding.